Ośrodek Wypoczynkowy ZAGŁĘBOCZE

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa AMS ECOLOGY Sp. z o.o.

 

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynków.

PLANOWANE EFEKTY: Kompleksowa termomodernizacja budynków letniskowego Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Zagłębocze w miejscowości Lejno, które po termomodernizacji będą przeznaczone na potrzeby usługowe związane z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 759 432,39 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 338 393,04 PLN